MENU
Jesteś tutaj: O firmie

O firmie

Zajmujemy się wykonywaniem projektów architektonicznych i wielobranżowych obiektów budownictwa ogólnego i usługowego wraz z przygotowaniem inwestycji, tj. wykonujemy oprócz projektów elementy zastępstwa inwestycyjnego w zakresie pozyskania wszystkich uzgodnień przedprojektowych i innych potrzebnych dokumentów i decyzji oraz obsługi geodezyjnej i geologicznej aż do uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacje projektów obejmujemy pełnym nadzorem autorskim. Zapewniamy zaopiniowanie wykonywanych projektów przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż, BHP oraz sanitarno-higienicznych.

Wykonywany zakres projektowania obejmuje budownictwo mieszkaniowe, jedno i wielorodzinne, budownictwo handlowe, usługowe, biurowe, szkolnictwa wyższego,służby zdrowia i innych budynków i obiektów użyteczności publicznej.

Projektujemy zarówno obiekty nowe jak i projekty przebudowy i adaptacji budynków istniejących, zmiany sposobu użytkowania.

Adaptujemy projekty gotowe budynków jednorodzinnych do warunków lokalizacji.

Drugim zakresem działania jest opiniowanie projektów budowlanych budynków budownictwa powszechnego i komunalnego (grupa 1) i zakładów opieki zdrowotnej (grupa 4.4) pod względem BHP.

.

.

ARCHITEKCI